World Library  

Bio:
Experience in the domains of engineering, Quality Assurance, electronics and Internet services (translation, web design, Internet marketing, web business solutions).
 
 Owner and manager with MultiMedia
 
 Developer of MultiMedia Network
 
 Partner with MultiMedia in several European and national research and development projects
 
 Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)
 
 Member of Rotary Club Drobeta Turnu Severin Continental
 
 Cofounder of the regional association and president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities
 
 Member of Internet Society
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Teleworking Society
 
 Cofounder and vice-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania
 
 Physicist engineer - Bachelor of Physics, Major Nuclear Physics
 
 Training for a doctor degree in telecommunications
 
 Internal auditor for the Quality Management Systems
 
 Specialist in industrial Nondestructive Testing
 
 Attested for Quality Assurance
 
 Hundreds of publications (books, e-books, articles), mainly from the IT domain.
 
 Languages: Romanian, French, English. Elementary level: Italian, Spanish, Russian
General Information:

As online businesses are in constant development by interacting with customers, companies are forced to adapt to an increasingly interactive marketplace, through increased focus on websites and internet marketing, to increase revenues and promote their products and brands. To count online, it is important to seek the services of a professional.

I provide personalized and effective online solutions since 2001. My services increase profitability and global availability.

Services provided:

Web design, e-commerce, other web applications

 • Web sites for public institutions, NGOs, funded projects, industry, commerce, finance, automotive, tourism, etc.
 • e-Commerce for selling products on the internet, online and offline payments
 • Dynamic and elegant, responsive, tailored websites for tablets and mobile phones
 • Automation, integration with social networks
 • Repair, modification, upgrade, maintenance and web hosting on best servers

Internet marketing, SEO, online advertising, branding

 • Internet marketing for search engines and social networks, and mobile marketing
 • Search engine indexing in Google, Yahoo and Bing
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Local marketing, including through Google Maps
 • Online advertising through websites and blogs, search engines, and PPC (AdWords)
 • Viral marketing, branding, protecting the reputation
 • Development of a specific strategy to maximize conversion, including through the management of links and other recommendations

Software localization, Romanian and French translation

 • Accurately translation, keeping the spirit of the original document and cultural meaning, in and from English, Romanian and French
 • Technical domains, multimedia, websites, advertising and business, software localization
 • Including translations in the same format as the original, or another format upon request
 • Complete process of editing, proofreading, printing and processing translated documents
 • Using specific programs CAT tools

Articles, desktop publishing, secretarial services

 • Creating optimized content (articles, etc..)
 • Development and distribution of corporate news and press releases, viral posts on social networks
 • Desktop publishing for books, leaflets and printed publications in specific formats
 • Secretarial services, word processing, management of e-mail messages
 • Printing and scanning, data entry
 • Online publications, radio and television

Powerpoint, Word, PDF, image, audio and video editing

 • Edit and modify images
 • Edit and modify audio, including special effects and soundtracks for presentations
 • Create, edit and modify videos, including special effects
 • Presentation of companies, projects, etc., in Powerpoint, Word, Excel an PDF formats, slide shows, video clips, animations, etc.
 • Developing a special YouTube channel for presentation, audio and video streaming

e-Book conversion, formatting, publishing, ISBN

 • Scanning, editing, formatting, publishing and promoting e-books
 • Converting written books or manuscripts in e-books in all major specific formats and support in their sale
 • Distribution of electronic books in the biggest online stores: Amazon, Apple, Sony, Barnes & Noble, etc.
 • Promoting electronic books through online marketing, reviews, releases, news
 
 • Cover Image

Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică

By: Nicolae Sfetcu

O analiză a conceptelor de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, pe baza articolului ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicat pentru prima dată în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I. Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptel...

”Metodologia programelor de cercetare științifică" este o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice. Pentru Popper, o teorie este științifică doar dacă este falsificabilă empiric, adică dacă este posibil să specificăm declarații observaționale care ar dovedi că este greșită. O teorie este o știință bună dacă este refutabilă, riscantă, poate rezolva probleme și rezistă l...

Read More
 • Cover Image

Read More
 • Cover Image

Epistemologia serviciilor de informaţii

By: Nicolae Sfetcu

Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, ontologice şi epistemologice, în activitatea multor servicii de informaţii, sunt subestimate, determinând înţelegere incompletă a fenomenelor actuale şi creând...

Informaţia este putere. Percepţia aceasta s-a intensificat în cel de al doilea război mondial, când s-au formalizat şi a crescut semnificativ numărul serviciilor de informaţii. În toate ţările s-au înfiinţat agenţii şi departamente complet noi pentru a face faţă ameninţărilor. In prezent, guvernele cheltuiesc sume imense pentru agenţiile de informaţii considerate o componentă majoră a sistemelor de securitate naţională. Serviciile de informaţii au ca sarcină principală i...

Read More
 • Cover Image

Buclele cauzale în călătoria în timp

By: Nicolae Sfetcu

Despre posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). Lucrar...

Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în viitor, în principiu fără o deplasare în spațiu cu referire la un sistem de coordonate local. Călătoria în timp poate fi făcută de un corp material care poate fi sau nu o ființă vie, și pentru care se folosește de obicei un dispozitiv special denumit mașina timpului. Călătoria în timp este un concept recunoscut în filosofie și știință, dar a cărui posibilitatea este foarte disputa...

Read More
 • Cover Image

Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcație...

By: Nicolae Sfetcu

În ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui. Mai mult, chiar și în versiunea sa inițială, considerată de Lakatos ca ”dogmatică”, Popper nu a afirmat că această metodologie este un criteriu absolut de demarcare: un singur contra-exemplu nu este suficient pentru a...

Autorii la care apelez în argumentația mea au încercat să clarifice aspectele legate de acțiunea la distanță și implicarea lui Dumnezeu pe baza unor investigații textuale în principal din Mathematical Principles of Natural Philosophy (prima ediție apărând în 1687), (Newton 1999b) corespondența lui Newton cu Richard Bentley (1692/93), (Bentley 1693) și Interogările pe care Newton le-a introdus la sfârșitul cărții Optica în primele trei ediții (între 1704 și 1721). (Newton...

Read More
 • Cover Image

The Singularities as Ontological Limits of the General Relativity

By: Nicolae Sfetcu

The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientif...

In classical vision, space and time are containers; matter is the content. The distinctive property of matter is that it carries energy and impulse, preserved over time, resulting in energy and impulse being fundamental ontologically. (Norton 2012) GR generated various early philosophical interpretations. His adherents have highlighted the "relativization of inertia" and the concept of simultaneity, Kantians and Neo-Kantians have underlined the approach of certain syn...

Read More
 • Cover Image

Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii

By: Nicolae Sfetcu

Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehn...

Blockchain, (The Economist 2015) (D. Z. Morris 2016) (Popper 2017) denumit iniţial lanţ de blocuri, (Brito and Castillo 2016) (Trottier [2013] 2018) este o listă în continuă creştere de înregistrări numite blocuri, care comunică între ele prin mesaje criptografiate. (The Economist 2015) Fiecare bloc conţine un hash criptografic al blocului anterior, (Narayanan et al. 2016) un marcaj de timp şi datele tranzacţiei. Prin proiectare, un blockchain este "un registru deschi...

Read More
 • Cover Image

Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fă...

By: Nicolae Sfetcu

Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legată de acțiunea între două corpuri aflate la distanță unul de celălalt (atracția gravitațională), și în ce măsură Newton a implicat pe Dumnezeu în acest caz. Practic, majoritatea lucrărilor discută patru tipuri de atracții gravitaționale în cazul corpurilor aflate la distanță: acțiunea la distanță directă ca proprietate intrinsecă a...

Autorii la care apelez în argumentația mea au încercat să clarifice aspectele legate de acțiunea la distanță și implicarea lui Dumnezeu pe baza unor investigații textuale în principal din Mathematical Principles of Natural Philosophy (prima ediție apărând în 1687), (Newton 1999b) corespondența lui Newton cu Richard Bentley (1692/93), (Bentley 1693) și Interogările pe care Newton le-a introdus la sfârșitul cărții Optica în primele trei ediții (între 1704 și 1721). (Newton...

Read More
 • Cover Image

Time Travel

By: Nicolae Sfetcu

Time travel is a recognized concept in philosophy and science, but whose scope is highly disputed, giving rise to numerous paradoxes in both philosophy and science. Time travel is considered by some accepted both in general relativity and quantum mechanics, but there is a unanimous consensus that it is not feasible with current technology. (Hawkins 2010) The raised issues are different for the time travel in the past compared to the time travel in the future.

Time travel involves traveling in a time different from the present, in the past or in the future, basically without a space move with reference to a local coordinate system. Time travel can be made by a material body that may or may not be a living being, and for which a special device called the time machine is usually used. Time travel is a recognized concept in philosophy and science, but whose scope is highly disputed, giving rise to numerous paradoxes in both phil...

Read More
 • Cover Image

Eugenics

By: Nicolae Sfetcu

The main concern of the first eugenists, such as Karl Pearson and Walter Weldon of University College London , were the perceived intelligence factors considered to be correlated with the social class. In his speech "Darwinism, Medical Progress and Eugenics", Karl Pearson equates eugenics with a field of medicine. Some areas of medicine that are not commonly recognized as eugenic affect the human genes background. These include sterilization and surgical techniques that ...

The term eugenics as a practice and field of study was invented by Francis Galton in 1883, in his book Inquiries into Human Faculty and Its Development (F. Galton 1983) based on the recent work of his cousin, Charles Darwin, the Mendelian genetics and August Weismann's theory of germ plasma, that says that hereditary information is transmitted only by germ cells from the gonads (ovaries and testicles), not somatic cells. (Blom 2008) Galton defined eugenics as "the study ...

Read More
 • Cover Image

Bridge Bidding - Standard American Yellow Card

By: Nicolae Sfetcu

This book present some of the most important bridge bidding systems used in duplicate bridge tournaments, detailing the most known bridge bidding system, Standard American Yellow Card, by using a logical sequential order for openings, answers, competitive bids and defensive play in order to help the players during the games. Much of the complexity in bridge arises from the difficulty of arriving at a good final contract in the auction. A bidding system in contract brid...

Contract bridge, usually known simply as bridge, is a trick-taking card game using a standard deck of 52 playing cards played by four players in two competing partnerships with partners sitting opposite each other around a small table. For purposes of scoring and reference, each player is identified by one of the points of the compass and thus North and South play against East and West. The game consists of several deals each progressing through four phases: dealing the ...

Read More
 • Cover Image

Ghid Marketing pe Internet

By: Nicolae Sfetcu

(Previzualizare carte, Ediţia a doua, Revizia 1) Unul din cele mai vechi ghiduri pentru marketing pe Internet în limba română, dar şi unul din cele mai concise şi mai practice ghiduri. Deşi au trecut mulţi ani de la scrierea acestuia, principiile de bază descrise aici rămân încă valabile. Marketingul pe Internet utilizează Internetul pentru a vinde bunuri şi servicii. Marketingul pe Internet include reclamele plătite pe baza clicurilor, reclame cu banere, marketingul p...

Odatã cu creşterea exponenţială a popularităţii Web-ului - instrument primordial de utilizare a Internetului - o activitate din ce în ce mai profitabilã a început sã fie exploatatã de cãtre un numãr crescând de companii: publicitatea şi marketingul electronic, instrumente ce oferã posibilităţi enorme la un cost minimal. Cu o rată de creştere mare a numărului de utilizatori, activitatea de marketing pe Internet devine mult mai uşoară decât cea prin metodele clasice. Da...

Read More
 • Cover Image

Drobeta Turnu Severin - Mehedinti, Romania

By: Nicolae Sfetcu

The modern town of Drobeta Turnu Severin has a relatively new history. It made its appearance on the map of Romania and on that of the world following General Pavel Kiseleff’s decree on the 22nd of April, 1833. The town got its name from the majestic remains of the Severin Fortress which used to look down the Danube and surrounding region at some ancient times. It was erected following a pre-established plan, with wide streets falling perpendicularly onto the Danube or ...

The modern town of Drobeta Turnu Severin has a relatively new history.

Read More
 • Cover Image

Translation Style Guide for European Union Member States

By: Nicolae Sfetcu, Editor

This guide is a companion to the English Translation Style Guide for European Union. For each EU Member State, plus two candidate countries, the guide provides English terms and translations. Most of the individual country sections contain a general introduction and parts on geography, judicial bodies and legal instruments. The guide shows terms in the original language on the left and suggested English translations on the right. General guidance on the translati...

This guide is a companion to the English Translation Style Guide for European Union.

Read More
 • Cover Image

Iluminatul cu LED în Uniunea Europeană și România

By: Nicolae Sfgetcu, Editor

Lămpile cu incandescență și unele lămpi cu halogen sunt pe cale să fie eliminate prin reglementările UE (proiectare ecologică). În multe cazuri, lămpile cu LED sunt o soluție retrofit validă. Pe parcursul acestui deceniu este de așteptat ca lămpile cu LED vor acoperi aproape toate tipurile actuale de lămpi. În prezent, lămpile cu LED sunt utilizate în mică măsură pentru iluminatul interior în sectorul rezidențial, dar pătrunderea pe piață este la început. LED-urile repr...

Lămpile cu incandescență și unele lămpi cu halogen sunt pe cale să fie eliminate prin reglementările UE (proiectare ecologică). În multe cazuri, lămpile cu LED sunt o soluție retrofit validă. Pe parcursul acestui deceniu este de așteptat ca lămpile cu LED vor acoperi aproape toate tipurile actuale de lămpi. În prezent, lămpile cu LED sunt utilizate în mică măsură pentru iluminatul interior în sectorul rezidențial, dar pătrunderea pe piață este la început.

Read More
 • Cover Image

English Translation Style Guide for European Union

By: Nicolae Sfetcu, Editor

This Style Guide is intended primarily for English-language authors and translators, both in-house and freelance, working for the European Commission. But now that so many texts in and around the EU institutions are drafted in English by native and non-native speakers alike, its rules, reminders and handy references aim to serve a wider readership as well. The Guide is divided into two clearly distinct parts, the first dealing with linguistic conventions applicable i...

This Style Guide is intended primarily for English-language authors and translators, both in-house and freelance, working for the European Commission. But now that so many texts in and around the EU institutions are drafted in English by native and non-native speakers alike, its rules, reminders and handy references aim to serve a wider readership as well.

Read More
 • Cover Image

Marketing ecologic în Uniunea Europeană

By: Nicolae Sfetcu, Editor

Într-o economie globalizată, nivelurile medii de consum sunt în creştere ca urmare: a populaţiei mondiale în creştere; sporirii numărului de consumatori cu venituri medii şi mici şi extinderii unei culturi generale a consumului; sistemelor economice din societăţile industrializate bazate pe consum şi producţie. Modelele actuale de consum nu sunt durabile, iar îmbunătăţirile aduse eficienţei energetice şi apariţia de noi tehnologii nu reuşesc întotdeauna să le contrabala...

Modelele actuale de consum nu sunt durabile, iar îmbunătăţirile aduse eficienţei energetice şi apariţia de noi tehnologii nu reuşesc întotdeauna să le contrabalanseze (aşa-numitul „efect de recul"

Read More
 • Cover Image

EU Clear English Tips for Translators

By: Nicolae Sfetcu, Editor

Here are some tips to help translators avoid copying structure and wording from other languages that would be awkward in English. They should be useful to non-native speakers, but may serve as handy reminders for native speakers too.

EU Clear English Tips for Translators This ebook represents an independent adaptation of the European Commission work Clear English Tips for Translators, freely available via the EU Bookshop as PDF. © European Union Edited and published as e-book by Nicolae Sfetcu and MultiMedia Samples from the guide, at English - Romanian Translation Here are some tips to help translators avoid copying structure and wording from other languages that would be awkward in Eng...

Read More
 • Cover Image

Telelucru (Telework)

By: Nicolae Sfetcu

Telelucrul, ca un nou mod de a lucra prin efectuarea unei activităţi (forme de muncă) flexibile în timp şi la distanţă, utilizând tehnologia informaţională şi comunicaţiile avansate, se concretizează în teleactivităţi şi teleservicii. În ultimii ani, s-au dezvoltat rapid noi tehnologii informaţionale şi de comunicare, astfel încât în centrul dezbaterilor ştiinţifice, politice şi economice din ultima perioadă a stat apariţia şi dezvoltarea Societăţii Informaţionale, ge...

Telelucrul, ca un nou mod de a lucra prin efectuarea unei activităţi (forme de muncă) flexibile în timp şi la distanţă, utilizând tehnologia informaţională şi comunicaţiile avansate, se concretizează în teleactivităţi şi teleservicii.

Read More
 • Cover Image

Ghid UE Pentru Traduceri

By: Nicolae Sfetcu, Editor

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română. Ghidul este redactat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Luxemburg, 2013. Majoritatea documentelor Comisiei Europene sunt, în momentul de faţă, publicate pe internet şi sunt disponibile publicului. Toate textele redactate, traduse şi publicate în activitatea Comisiei Europene influenţea...

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română.

Read More
 
1
|
2
Records: 1 - 20 of 34 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.